Recissió del contracte del cicle hidràulic amb el consell comarcal.

L' ajuntament de Biosca ha rescindit el conveni marc de col.laboració amb el consell comarcal de la Segarra en materia del cicle hidràulic.

Donades les traves i impediments que el consell comarcal de la Segarra posa a l' ajuntament, per poder formar part del consorci d'aigues del Solsonès, aquest s'ha vist en l'obligació de rescindir el conveni que l unia a la Segarra i que mai s'ha dut a terme.