Sobre l’adscripció comarcal de Biosca i Torà i els processos participatius.

Sobre l’adscripció comarcal de  Biosca i Torà  i els processos participatius.

 

Donada la reordenació territorial a la que Catalunya es veurà abocada més tard o més d’hora els municipis de Biosca i Torà van acordar passar a la comarca del Solsonès per quedar dins de la vegueria central. També per tal de no perdre serveis que ara se’ns estan prestant, com ara sanitaris i educatius, i molt especialment el subministrament d’aigua.

 

Precedents:

 

- El dia 5 de març de 2010 l’ajuntament de Torà aprova, per unanimitat, iniciar el procediment de canvi de comarca.

 

- El dia 7 d’abril de 2010 l’ajuntament de Biosca va aprovar un acord per a que el municipi de Biosca deixi de formar part de la comarca de la Segarra i sigui adscrit a la comarca del Solsonès, d’acord amb l’establert a l’article 7 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya. 

 

- El dia 22 d’abril de 2010 el Ple del Consell Comarcal del Solsonès aprova, per majoria absoluta i sense cap vot en contra, l’acceptació del canvi d’adscripció comarcal dels municipis de Torà i Biosca per tal que restin adscrits a la comarca del Solsonès. 

 

- El dia 7 de maig de 2010 l’ajuntament de Torà aprova, per unanimitat de tots els presents, la memòria justificativa de la incorporació del seu municipi a la comarca del Solsonès.

 

- El dia 1 d’octubre de 2010 l’ajuntament de Biosca aprova, per unanimitat, la memòria justificativa de la incorporació del municipi a la comarca del Solsonès.

 

- Posteriorment i a requeriment del Departament de Governació, els

Ajuntaments de Torà i Biosca aproven la pregunta i les possibles respostes

pel referèndum previst per l’article 7.2.d del Decret Legislatiu 4/2003.

 

- El 19 de desembre de 2014 el Consell de Ministres espanyol va denegar l’autorització per celebrar els referèndums de Torà i Biosca, al·legant que “no es tracta d’un assumpte de competència municipal”.

 A causa d’aquest contratemps, els dos consistoris vam decidir fer una recollida de signatures simbòlica, per sondejar la població.

 Som conscients que la millor opció era la d’un referèndum amb una campanya informativa de les dues opcions però amb l’actual conjuntura política no ens ha estat possible.

 

 

Aspectes positius de  formar part de la Vegueria central:

-  Sanitat: Formar part de la vegueria de Lleida, voldria dir  anar al CAP de Guissona i a l’hospital de Lleida. Formar par de la vegueria central continuaríem al CAP de Calaf i hospitals d’Igualada i Manresa, a part del consorci hospitalari del Solsonès.

-  Aigua: Actualment som l únic municipi fora del Solsonès que s abasteix del consorci d’aigües del Solsonès, i amb possibilitat de formar part del consell del consorci d’aigües.

- Comarca de muntanya: El Solsonès es comarca de Muntanya, pel que comarcalment  ja rep mes ajuts destinats a l’agricultura i ramaderia. Els camins principals de tots els municipis depenen del consell comarcal, es el titular dels principals camins de la comarca.

-  Beques: El Solsonès junt amb l’Aran i les comarques de Pirineu reben ajuts pels estudiants universitaris per desplaçament i allotjament.

 

 Esperem que aquest breu resum us clarifiqui una mica mes qualsevol dubte.