Posicionament de la CUP sobre les dues masies de Lloberola que volen passar al municipi de Llobera

En la darrera reunió que varem tenir menbres de la Cup i els representants de les masies de Lloberola (Biosca) i Llanera (Torà), va quedar clar que els veïns de les masies que volen passar al municipi de Llobera, tenen un arrelament i es senten veïns de ple dret a Llobera. Tan geograficament, com socialment estan plenament vinculats a la comarca del solsones.Des de la CUP de Biosca donem suport al expedient de cesesió obert pels veïns de les cases de Miravalls i Folc, que actualment espera una resposta de l’ajuntament, per seguir els tramits cap a governació.