La CUP de Biosca denuncia l’abandó del municipi

Des de la CUP de Biosca
seguim denunciant l’abandó del municipi per part del consistori.Tant en el camp de
camins, com a l’interior del nucli urbà, la política de conservació i foment de
lloguers, restauració o manteniment d’habitatges, pràcticament es nul·la.Així tenim carrers
gairebé complerts amb cases deshabitades, moltes d’elles ara en estat ruïnós,
sense que l’Ajuntament faci cap tipus d’actuacióni advertiment als seus
propietaris, la majoria de fora el municipi.El tema de camins ja be
essent denunciat reiteradament per la CUP, recordem l’impracticable camí de la
riera, on es va fer una tímida intervenció després de la denuncia per part de
la CUP, ara del tot insuficient. I hauríem de sumar el camí medieval que puja
al castell. I varis camins que porten a diferents masies del municipi.Ens cal un pla de xoc
per frenar la constant pèrdua d’habitants i el deteriorament del municipi. Camí medieval de la Plaça al Castell


 Camí de la Riera