Comunicat de les CUP de Torà i Biosca davant del projecte d'un abocador residus industrials a Pinós
Davant l’anunci
de la possible instal·lació d’un gran abocador de residus urbans
i industrials al municipi de Pinós del
Solsonès, l’Assemblea de Torà
i Biosca de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) vol fer públiques
les següents consideracions:
DEFENSA DEL
TERRITORI:- Ens oposem a que
un municipi rural, amb una economia basada en l’agricultura i la ramaderia, aculli
una instal·lació provocada per un
model de desenvolupament totalment aliè al propi territori. Tot al
contrari, constatem més que mai la necessitat de preservar el medi
rural fomentant activitats econòmiques respectuoses amb l'entorn.En aquest
sentit, rebutgem una política de residus que posa molt èmfasi en la
recollida selectiva i el reciclatge, però que no es mulla en la reducció
d'aquests residus. El volum de deixalles continua augmentant sense que
es faci res per a evitar la producció de productes d’un sol ús o
d’envasos i envoltoris innecessaris que creen la necessitat de grans
instal·lacions per emmagatzemar-los.
MÉS RECURSOS
MUNICIPALS:- Considerem que l’elecció
de municipis rurals per a la ubicació d’abocadors i plantes de residus
aliens no respon a motius de caire tècnic sinó econòmics

(preu de terrenys, compensacions a ajuntaments...) i, sobretot, socials
(ja que en municipis poc poblats es preveu una menor resposta social).- Lamentem que els
dèficits històrics en infraestructures i serveis que tenen els municipis
poc poblats (encara més accentuat en els casos que, com Pinós, tenen
un terme molt extens per abastar en serveis), i els escassos ingressos
ordinaris dels quals disposen, empenyin els ajuntaments a acceptar projectes
que en altres circumstàncies no acceptarien, convertint aquestes zones
en víctimes propiciatòries dels interessos de les empreses del sector
i d’una administració autonòmica que no troba sortida a la problemàtica
dels residus.


PARTICIPACIÓ
POPULAR I VINCULANT:- Considerem que un
ajuntament, que té un mandat per quatre anys, no ha de prendre una
decisió sobre un tema que, pel
seu fort impacte social i ambiental,
no només sobre
passa àmpliament el termini del seu
mandat sinó que condiciona el model de territori a mitjà i llarg termini.
En aquests casos la legitimitat de la presa de decisions correspon al
conjunt de la població afectada i cal, per tant, aplicar el
s
mecanismes de participació ciutadana que facilitin veu i vot a aquesta
població.


Per aquests
motius des de l’Assemblea de la CUP de Torà i Biosca fem una crida
a la població de les nostres comarques a organitzar-se i lluitar contra
la construcció d’un abocador de residus urbans i industrials a Pinós
i, en la mesura de les nostres possibilitats, ens comprometem a combatre
aquesta imposició.