Camí de la Riera

Davant la reiterada petició veïnal, sobre el camí de la riera de Biosca i el seu intransitable estat, per l’abundant vegetació que fa impossible passar.hi.La CUP de Biosca a entrat al registre municipal a data del 7 del 4 del 2008 una petició al Ple del consistori per que faci les actuacions convenients, pel seu arranjament i eviti el seu progressiu deteriorament.